Chính sách bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm: Con người
Người được bảo hiểm: Khách hàng đã mua bảo hiểm du lịch thông qua Banmaitrip trước ngày khởi hành và được cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Khách Du Lịch Trong Nước do công ty bảo hiểm phát hành.
Phạm vi bảo hiểm: Tuân theo Quy tắc bảo hiểm khách du lịch trong nước của công ty bảo hiểm
Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm:
– Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nợi du lịch.
– Hành động cố ý của người được bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp.
– Bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hay các chất kích thích tương tự khác.
– Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo Y, bác sĩ điều trị.
– Chiến tranh.
Thời hạn bảo hiểm: Có hiệu lực kể theo thời gian và tại địa điểm ghi trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Khách Du Lịch Trong Nước do công ty bảo hiểm phát hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *